ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

Zbliża się Światowy Dzień bez Tytoniu, który obchodzony będzie 31 maja 2024 roku. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Ochrona dzieci przed ingerencją przemysłu tytoniowego”. Przesłaniem tym Światowa Organizacja Zdrowia chce zwrócić uwagę na zjawisko permanentnego uzależnienia dzieci i młodzieży od nikotyny poprzez marketing szkodliwych dla ich zdrowia produktów tytoniowych (szczególnie nowatorskich wyrobów tytoniowych).

Szacuje się, że około 1,3 miliarda ludzi na całym świecie używa wyrobów tytoniowych, a 37 milionów z nich to młodzi w wieku 13-15 lat.

Epidemia palenia tytoniu to jedno z największych zagrożeń zdrowia publicznego, powodujące śmierć ponad 8 milionów ludzi rocznie na całym świecie. Ponad 7 milionów z tych zgonów jest wynikiem bezpośredniego palenia, a około 1,3 miliona jest wynikiem narażenia osób niepalących na bierne palenie.