Apteka Szpitalna


Kierownik -  mgr Anna Chojnacka-Zdrodowska

Kontakt:

 

Tel/fax: 86 477 54 17

 

Fax: 86 477 54 21

 

e-mail: apteka@szpitalwysmaz.pl

 

 

Apteka Szpitalna zaopatruje w leki gotowe, recepturowe i apteczne oraz płyny infuzyjne, materiały medyczne i diagnostyczne 8 oddziałów szpitalnych, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, poradnie specjalistyczne, Centralną Sterylizatornię oraz pracownie diagnostyczne należące do Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Gospodarka lekiem prowadzona jest w sposób kontrolowany przy pomocy utworzonego i okresowo aktualizowanego Receptariusza Szpitalnego zawierającego Szpitalną Listę Leków.