Dyrekcja

Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem - mgr Jacek Roleder

tel. 86 4775501

Z-ca Dyrektora ds Lecznictwa - dr n. med. Joanna Siemienkowicz

tel. 86 4775501