Oddział Położniczo - Ginekologiczny

Oddział  Położniczo Ginekologiczny i Blok Porodowy mieści się na I piętrze budynku szpitala.

PERSONEL ODDZIAŁU:

Lekarzem kierującym Oddziałem jest
lek. med. Bogumiła Miłkowska Płotczyk

Z-ca ordynatora:
lek. med. Rafał Bachórzewski

Zespół lekarski:

- lek. med. Kamil Zaręba

- lek. med. Małgorzata Kamińska

- dr n. med. Jarosław Rogowski

- lek. med. Ryszard Kempliński

- lek. med. Jarosław Śliwko

- lek. med. Sławomir Cymek

- lek. med. Mirosława Wyszyńska – koordynator do spraw neonatologii

- lek. med. Hanna Surmacewicz

Położna oddziałowa:
- mgr Agnieszka Zalewska

Kontakt telefoniczny:
- ordynator- 864775447
- pokój lekarzy ginekologów- 864775435
- pokój lekarza neonatologa- 864775470
- pokój oddziałowej- 864775495
- dyżurka położnych sali porodowej- 864775476
- dyżurka położnych ginekologii- 864775455
- telefon kontaktowy z pacjentkami oddziału ginekologii- 864775446

Odwiedziny:
Oddział położniczy w godz.: 10.00 – 13.00 oraz 17.00 – 19.00
Oddział ginekologii w godz.: 11.00 – 19.00