Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych
tel. (86) 477-54-78
Koordynatorem
Oddziału Chorób Wewnętrznych jest:
lek. med. Piotr Jakim


Ponadto w Oddziale pracują lekarze:

  • lek. med. Violetta Łabij - specjalista chorob płuc
  • dr n. med. Swietłana Bolińska - specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
  • lek. med. Bernard Panas - specjalista chorób wewnętrznych;
  • lek.med. Elżbieta Rychłowska - specjalista chorób wewnętrznych.

W Oddziale chorób Wewnętrznych realizowane są świadczenia opieki zdrowotnej w zakresach:

  • choroby wewnętrzne;
  • choroby płuc;
  • choroby płuc specjalistyczne.

Oddział Chorób Wewnętrznych posiada salę intensywnego nadzoru kardiologicznego z pełnym wyposażeniem, oraz pracownię badań wysiłkowych. Uczestniczy w programie leczenia ostrego zawału serca prowadzonego przez Klinikę Kardiologii i Zakład Kardiologii Inwazyjnej Akademii Medycznej w Białymstoku przy pomocy pierwotnej angioplastyki wieńcowej w województwie podlaskim. Oddział znajduje się na liście Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację z chorób wewnętrznych na obszarze kraju.