Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych
tel. (86) 477-54-78

Pełniniącym obowiązki Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych jest:
lek. med. Elżbieta Rychłowska


Ponadto w Oddziale pracują Lekarze Specjaliści, w dziedzinie Chorób Wewnętrznych:

lek. med. Violetta Łabij

dr n. med. Swietłana Bolińska

lek. med. Bernard Panas
lek. med. Agnieszka Słoniowska
lek. med. Karolina KuczyńskaOddział Chorób Wewnętrznych posiada salę
intensywnego nadzoru kardiologicznego z pełnym
wyposażeniem, oraz pracownię badań wysiłkowych.
Uczestniczy w programie leczenia ostrego
zawału serca prowadzonego przez Klinikę Kardiologii i Zakład
Kardiologii Inwazyjnej Akademii Medycznej w Białymstoku
przy pomocy pierwotnej angioplastyki wieńcowej w województwie
podlaskim.
Oddział znajduje się na liście Ministra Zdrowia jednostek
organizacyjnych prowadzących specjalizację z chorób
wewnętrznych na obszarze kraju.