Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy
tel. (86) 477-55-59 lub (86) 477-55-60
Lekarzem kierującym 
jest
lek. specjalista Izabela Ewa Nowacka

Ponadto w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pracują lekarze specjaliści:

lek. med. Agnieszka Jamiołkowska
lek. med. Marcin Leoniak
dr n. med. Swietłana Bolińska
lek. med. Michał Posmyk
lek. med. Jacek Pierko
lek. med. Kamil Safiejko

lek. med. Marta Jeznach