Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy
tel. (86) 477-55-59 lub (86) 477-55-60


Lekarzem kierującym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym
jest: 
lek. specjalista Izabela Ewa Nowacka


Ponadto w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pracują lekarze specjaliści:

dr n. med. Swietłana Bolińska

lek. med. Agnieszka Jamiołkowska

lek. med. Marcin Leoniak

lek. med. Michał Posmyk

lek. med. Jacek Pierko

lek. med. Kamil Safiejko

lek. med. Agnieszka Prokopiuk