Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych
tel. (86) 477-54-78

Koordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych jest:
lek. med. Piotr Jakim


Ponadto w Oddziale pracują Lekarze Specjaliści, w dziedzinie Chorób Wewnętrznych:

dr n. med. Swietłana Bolińska

lek. med. Bernard Panas

lek. med. Irena Snarska-Furła

lek. med. Karolina Kuczyńska

lek. med. Elżbieta Rychłowska

lek. med. Agnieszka Jamiołkowska


Oddział Chorób Wewnętrznych posiada salę
intensywnego nadzoru kardiologicznego z pełnym
wyposażeniem, oraz pracownię badań wysiłkowych.
Uczestniczy w programie leczenia ostrego
zawału serca prowadzonego przez Klinikę Kardiologii i Zakład
Kardiologii Inwazyjnej Akademii Medycznej w Białymstoku
przy pomocy pierwotnej angioplastyki wieńcowej w województwie
podlaskim.
Oddział znajduje się na liście Ministra Zdrowia jednostek
organizacyjnych prowadzących specjalizację z chorób
wewnętrznych na obszarze kraju.