Samodzielne stanowiska

Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:  Grażyna Zaremba

Numer tel.: (86)  4775488

e-mail: bhp@szpitalwysmaz.pl

Lokalizacja:  Budynek administracyjny piętro II, pokój 210

 

Inspektor ds Obronnych i Rezerw, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej - Marek Wiśniewski

Numer tel.: (86)  4775481

Lokalizacja:  Budynek administracyjny piętro II, pokój 202

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - mgr inż. Adam Staśkiewicz

e-mail: a.staskiewicz@szpitalwysmaz.pl

Lokalizacja:  Budynek administracyjny piętro II, pokój 211

 

Pełnomocnik ds. Pacjenta – mgr Jolanta Kulesza

Numer tel.: (86)  4775547

Lokalizacja: Szpitalny Oddział Ratunkowy – budynek D

 

Czynne w godzinach: 7:45 – 15:20