Samodzielne stanowiska

Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:  Grażyna Zaremba

Numer tel.: (86)  4775496

e-mail:bhp@szpitalwysmaz.pl

Czynny w godzinach: 7:45 – 15:20

Lokalizacja:  Budynek administracyjny piętro I, pokój 101

Inspektor ds Obronnych i Rezerw, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej - Marek Wiśniewski

Numer tel.: (86)  4775487

Lokalizacja:  Budynek administracyjny piętro I, pokój 119