Dyrekcja

P.O. Dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem - mgr inż. Jacek Bogucki

tel. 86 4775501

Z-ca Dyrektora ds Lecznictwa - dr n. med. Jarosław Rogowski

tel. 86 4775501

Naczelna Pielęgniarka - mgr Anna Wądołkowska

tel. 86 4775533