Sprzedaż dwóch sztuk ambulansów sanitarnych

Przedmiot zamówienia Sprzedaż dwóch sztuk ambulansów sanitarnych
Typ zamówienia Postępowanie przetargowe według Kodeksu Cywilnego
Nr zamówienia 18/2018
Termin składania ofert 2018-09-27
Status postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Dorota Zawłocka