Zakup materiałów opatrunkowych

Przedmiot zamówienia Zakup materiałów opatrunkowych
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 18/2017
Termin składania ofert 2017-10-20
Kategoria Dostawy
Status postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych mgr Dorota Zawłocka