Zakup implantów ortopedycznych, endoprotez i narzędzi medycznych.

Przedmiot zamówienia Zakup implantów ortopedycznych, endoprotez i narzędzi medycznych.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 25/2017
Termin składania ofert 2018-01-17
Kategoria Dostawy
Status postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - mgr Dorota Zawłocka