Zakup środków dezynfekcyjnych

Przedmiot zamówienia Zakup środków dezynfekcyjnych
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 16/2020
Termin składania ofert 2020-06-15
Kategoria Dostawy
Status postępowania W toku
Osoba do kontaktu Dorota Zawłocka