Zakup materiału szewnego

Przedmiot zamówienia Zakup materiału szewnego
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 12/2020
Termin składania ofert 2020-07-10
Kategoria Dostawy
Status postępowania W toku
Osoba do kontaktu Dorota Zawłocka