Zakup implantów ortopedycznych, endoprotez i narzędzi medycznych

Przedmiot zamówienia Zakup implantów ortopedycznych, endoprotez i narzędzi medycznych
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 17/2020
Termin składania ofert 2020-10-09
Kategoria Dostawy
Status postępowania W toku
Osoba do kontaktu Dorota Zawłocka