Oddział Neonatologiczny

Koordynator do spraw neonatologii : lek. med. Mirosława Wyszyńska – neonatolog

Położna oddziałowa: mgr Agnieszka Zalewska – specjalistka pielęgniarstwa położniczego

DANE KONTAKTOWE:

- lek. neonatolog – 86 4775470

- dyżurka położnych – 86 4775476

 

  Oddział Neonatologii Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem jest 6-łóżkowym oddziałem sprawującym kompleksową opiekę nad nowourodzonymi dziećmi. Wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, niejednokrotnie będący darem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z którą oddział współpracuje.

Zespół terapeutyczny oddziału dokonuje kompleksowej i holistycznej obserwacji i pielęgnacji oraz niezbędnej diagnostyki urodzonych noworodków, zapewniając jak najmniej traumatyczną adaptację dzieci do życia pozałonowego. Personel oddziału, ustawicznie podnoszący swoje kwalifikacje, z pełnym zaangażowaniem edukuje Rodziców, przygotowując ich do pełnienia ról rodzicielskich. Położne, posiadające kwalifikacje edukatorów karmienia piersią, prowadzą czynne poradnictwo laktacyjne i dbają o naukę karmienia naturalnego.