Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
tel. 797 484 793  

Koordynatorem Medycznego Laboratorium Diagnostycznego jest
mgr Agata Sakowicz


Laboratorium wykonuje badania z zakresu :

   •  Hematologii,
   •  Biochemii,
   •  Analityki ogólnej,
   •  Koagulogii,
   •  Immunochemii,
   •  Serologii grup krwi.

W strukturze Medycznego Laboratorium Diagnostycznego funkcjonuje
Laboratorium Mikrobiologiczne i Pracownia Serologii Transfuzjologicznej.

Laboratorium uczestniczy w krajowych kontrolach jakości w diagnostyce laboratoryjnej,
mikrobiologicznej i serologicznej. Znajduje się w ścisłej czołówce wśród laboratoriów
województwa podlaskiego pod względem wiarygodności wyników badań .

W laboratorium wykonywane są badania zlecane przez lekarzy rodzinnych, specjalistów na
podstawie zawartych umów oraz na życzenie pacjenta.