Zakup środków dezynfekcyjnych

Przedmiot zamówienia Zakup środków dezynfekcyjnych
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 21/2017
Termin składania ofert 2017-12-28
Kategoria Dostawy
Status postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu kier. dz. Zaopatrzenia mgr Dorota Zawłocka