Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i angiografu.