Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i angiografu.

Przedmiot zamówienia Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i angiografu.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 17/2018
Termin składania ofert 2018-10-10
Kategoria Dostawy
Status postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Dorota Zawłocka