Zakup sprzętu jednorazowego użytku

Przedmiot zamówienia Zakup sprzętu jednorazowego użytku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 23/2017
Termin składania ofert 2017-12-11
Kategoria Dostawy
Status postępowania W toku
Osoba do kontaktu Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych mgr Dorota Zawłocka