Zakup materiału szewnego

Przedmiot zamówienia Zakup materiału szewnego
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 3/2017
Termin składania ofert 2017-04-03
Kategoria Dostawy
Status postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu mgr Dorota Zawłocka Kierownik Działu Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej