Zakup materiałów opatrunkowych

Przedmiot zamówienia Zakup materiałów opatrunkowych
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 7/2018
Termin składania ofert 2018-10-18
Kategoria Dostawy
Status postępowania W toku
Osoba do kontaktu kier. dz. Zaopatrzenia mgr Dorota Zawłocka