Zakup leków

Przedmiot zamówienia Zakup leków
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 16/2018
Termin składania ofert 2018-08-30
Kategoria Dostawy
Status postępowania W toku
Osoba do kontaktu kier.dz. Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych mgr Dorota Zawłocka