Zakup leków

Przedmiot zamówienia Zakup leków
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 2/2018
Termin składania ofert 2018-03-05
Kategoria Dostawy
Status postępowania W toku
Osoba do kontaktu kier. dz. Zaopatrzenia mgr Dorota Zawłocka