Zakup leków

Przedmiot zamówienia Zakup leków
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 10/2017
Termin składania ofert 2017-06-27
Kategoria Dostawy
Status postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu mgr Dorota Zawłocka Kierownik Działu Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej