Zakup leków

Przedmiot zamówienia Zakup leków
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 6/2017
Termin składania ofert 2017-05-11
Kategoria Dostawy
Status postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Kierownik Działu Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej mgr Dorota Zawłocka