Zakup leków

Przedmiot zamówienia Zakup leków
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 8/2020
Termin składania ofert 2020-05-14
Kategoria Dostawy
Status postępowania W toku
Osoba do kontaktu Dorota Zawłocka