Zakup dwóch ambulansów sanitarnych, typ C

Przedmiot zamówienia Zakup dwóch ambulansów sanitarnych, typ C
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 22/2017
Termin składania ofert 2017-10-18
Kategoria Dostawy
Status postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - mgr Dorota Zawłocka