Usługa Pralnicza

Przedmiot zamówienia Usługa Pralnicza
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 1/2017
Termin składania ofert 2017-02-09
Kategoria Usługi
Status postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu kier. dz. Zaopatrzenia mgr Dorota Zawłocka, tel. 86 4775486