Usługa na przeglądy , konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego

Przedmiot zamówienia Usługa na przeglądy , konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 19/2018
Termin składania ofert 2018-10-08
Kategoria Usługi
Status postępowania W toku
Osoba do kontaktu kier. dz. Zaopatrzenia mgr Dorota Zawłocka