Sprzedaż sterylizatora Statim 5000S

Przedmiot zamówienia Sprzedaż sterylizatora Statim 5000S
Typ zamówienia Postępowanie przetargowe według Kodeksu Cywilnego
Nr zamówienia 2/2017
Termin składania ofert 2017-02-23
Kategoria Usługi
Status postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu mgr Dorota Zawłocka

Pliki do pobrania