Sprzedaż sprzętu medycznego tj.: aparat ekg, terapuls, aparat jezdny rtg, aparat rtg tur, analizator jonów, kardiotokograf, pompa infuzyjna

Przedmiot zamówienia Sprzedaż sprzętu medycznego tj.: aparat ekg, terapuls, aparat jezdny rtg, aparat rtg tur, analizator jonów, kardiotokograf, pompa infuzyjna
Typ zamówienia Postępowanie przetargowe według Kodeksu Cywilnego
Nr zamówienia 8/2017
Termin składania ofert 2017-10-11
Kategoria Dostawy
Status postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych mgr Dorota Zawłocka