Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem ul. Szpitalna 5, dz. nr 1995/5 - w zakresie dostosowania pomieszczeń pierwotnie przeznaczonych pod tomograf komputerowy na trzy pokoje badań i kabinę higieniczną

Przedmiot zamówienia Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem ul. Szpitalna 5, dz. nr 1995/5 - w zakresie dostosowania pomieszczeń pierwotnie przeznaczonych pod tomograf komputerowy na trzy pokoje badań i kabinę higieniczną
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 19 / 2017
Termin składania ofert 2017-09-21
Kategoria Roboty budowlane
Status postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu Kierownik działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych mgr Dotora Zawłocka