Przeglądy , naprawy i serwisowanie sprzętu medycznego.

Przedmiot zamówienia Przeglądy , naprawy i serwisowanie sprzętu medycznego.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 15/2018
Termin składania ofert 2018-08-10
Kategoria Usługi
Status postępowania W toku
Osoba do kontaktu Kierownik Działy Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych mgr Dorota Zawłocka