Najem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej w zakresie sprzedaży produktów i środków ortopedycznych