Najem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej w zakresie sprzedaży produktów i środków ortopedycznych

Przedmiot zamówienia Najem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej w zakresie sprzedaży produktów i środków ortopedycznych
Typ zamówienia Postępowanie przetargowe według Kodeksu Cywilnego
Nr zamówienia 19/2016
Termin składania ofert 2016-12-23
Kategoria Usługi
Status postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Kierownik Działu Zaopatrzenia mgr Dorota Zawłocka

Pliki do pobrania