Najem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w zakresie sprzedaży produktów spożywczych.