Najem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w zakresie sprzedaży produktów spożywczych.

Przedmiot zamówienia Najem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w zakresie sprzedaży produktów spożywczych.
Typ zamówienia Postępowanie przetargowe według Kodeksu Cywilnego
Nr zamówienia 15/2016
Termin składania ofert 2016-12-08
Kategoria Usługi
Status postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Kierownik Działu Zaopatrzenia mgr Dorota Zawłocka

Pliki do pobrania