Dostawa dwóch ambulansów sanitarnych typ C

Przedmiot zamówienia Dostawa dwóch ambulansów sanitarnych typ C
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia 20/2017
Termin składania ofert 2017-09-29
Kategoria Dostawy
Status postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - mgr Dorota Zawłocka