Oddział Chorób Płuc

Oddział Chorób Płuc
tel. (86) 477-54-38

Koordynatorem Oddziału Chorób Płuc jest
lek. med.
Violetta Elżbieta Łabij

Ponadto w Oddziale pracują Lekarze Specjaliści:

dr n. med. Swietłana Bolińska
lek. med. Stanisława Łempicka
lek. med. Katarzyna Paździor
lek. med. Dariusz Rutkowski
lek. med. Karolina Klimowicz
lek. med. Zofia Kuryło Kotowska

Oddział prowadzi szybką diagnostykę
nowotworów płuc oraz przewlekłej obturacyjnej choroby
płuc. Wykonywane są badania spirometryczne,
bronchoskopowe i testy alergiczne.
Pacjenci mają możliwość korzystania z zabiegów
aerozoterapii i inhalacji.