Zakładowy cennik usług zdrowotnych i badań diagnostycznych

„Zakładowy cennik usług zdrowotnych i badań diagnostycznych”

 

  1. Cennik badań laboratoryjnych:

l.p.

Rodzaj badania

Cena (PLN)

1

Borelioza - przeciwciała IgG

27

2

Borelioza - przeciwciała IgM

27

3

Prokalcytonina

75

4

Antygen CA 125

30

5

D-Dimery ilościowo

35

6

Antygen swoisty dla stercza (PSA ) całkowity

30

7

Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny

34

8

Hormon tyreotropowy (TSH)

25

9

Trijodotyronina wolna (FT3)

35

10

Tyroksyna wolna (FT4)

35

11

Gonadotropina kosmówkowa (HCG)

20

12

NT-proBNP

72

13

Prolaktyna

35

14

Testosteron

30

15

Toxoplazmoza - przeciwciała IgG

26

16

Toxoplazmoza - przeciwciała IgM

26

17

Troponina T

35

18

Grupa krwi w układzie ABO i Rh do trwałej ewidencji

57

19

Grupa krwi w układzie ABO i Rh z badaniem w kierunku p/c odp.

37

20

Kontrola grupy krwi w układzie ABO i Rh

8,5

21

Badanie w kierunku p/c odpornościowych

25

22

Grupa krwi w układzie ABO i Rh z BTA

17

23

Próba zgodności serologicznej dla 1 dawcy

42

24

Próba zgodności serologicznej dla kolejnego dawcy

18

25

Bezpośredni test antyglobulinowy

12

26

Opłata za wydanie "Krewkarty"

10

27

Czas protrombinowy (PT)

11

28

Czas kaolinowo-kefalinowy -(APTT)

6

29

Fibrynogen (FIBR)

13

30

Równowaga kwasowo-zasadowa

18

31

Elektrolity (Na, K, Cl)

10

32

Sód (Na)

4

33

Potas (K)

4

34

Chlorek (Cl)

4

35

Fosfataza alkaliczna

5,5

36

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

8

37

Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

8

38

Amylaza w moczu

8

39

Amylaza w surowicy

8

40

Kinaza fosfokreatynowa (CK)

8

41

Kinaza fosfokreatynowa izoenzym (CKMB)

15

42

Gamma   glutamylotranspeptydaza (GGTP)

7

43

Albumina

6

44

Bilirubina całkowita

6

45

Wapń całkowity (Ca)

5

46

Wapń w moczu (DZM)

6,5

47

Cholesterol całkowity

6

48

Cholesterol HDL

8

49

Cholesterol LDL

8

50

Trójglicerydy TG

7

51

Profil lipidowy (cholesterol całkowity, LDL, HDL,TG)

26

52

Kreatynina w surowicy

5,5

53

Glukoza z krwi żylnej

5,5

54

Glukoza w moczu

6

55

Żelazo (Fe)

7

56

Magnez (Mg)

7

57

Fosforan nieorganiczny

5

58

Białko całkowite

5,5

59

Białko w moczu DZM

7

60

Białko w moczu ilościowo

7

61

Kwas moczowy

6

62

Mocznik

5,5

63

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

8

64

Białko C-rektywne (CRP) ilościowo

10

65

Etylowy alkohol

9

66

Morfologia krwi z rozmazem

10

67

Morfologia krwi bez rozmazu

9

68

Leukocyty

4

69

Płytki krwi

6

70

Retykulocyty

8

71

OB - odczyn opadania krwinek czerwonych

5,5

72

Badanie ogólne moczu

7

73

Krew utajona w kale

20

74

Badanie płynu z jamy ciała

25

75

Ciała ketonowe w moczu

4,5

76

Krzywa cukrowa po posiłku 3 punktowa

17

77

Krzywa cukrowa po obciążeniu 50 g glukozy 2 punktowa

12,5

78

Krzywa cukrowa po obciążeniu 75 g glukozy 2 punktowa

13

79

ASO ilościowo

10

80

Badanie WR

8

81

Czynnik reumatoidalny RF

8

82

Odczyn Waalera-Rosego

10

83

Badanie kału w kierunku obecności pasożytów

9

84

Białko GSA Lamblii

30

85

Kał na nosicielstwo SS (jednokrotne)

20

86

Rotawirusy w kale

30

87

Posiew kału i wymaz z odbytu

30

88

Posiew krwi

35

89

Posiew moczu

26

90

Posiew wymazu z gardła

35

91

Posiew wymazu z pochwy

35

92

Posiew wymazu z ucha, nosa, plwociny, ropy, itp.

30

93

Oznaczenie lekowrażliwości (antybiogram) - podstawowy + identyfik

20

94

Oznaczenie lekowrażliwości (antybiogram) - rozszerzony

24

95

Kontrola procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem

10

96

Kontrola procesu sterylizacji parą wodną

15

97

Próby czystościowe

15

98

Identyfikacja grzybów + mykogram

45

99

E - test

26

100

Pobranie krwi do badań wykonywanych poza placówką

2

101

Odpis wyniku badania laboratoryjnego

2

102

Antygen powierzchniowy HBV(HBsAg)

18

103

Przeciwciała anty-HBs

27

104

Przeciwciała anty-HCV

30

105

Przeciwciała anty-CMVIgG

30

106

Przeciwciała anty-CMVIgM

40

107

Przeciwciała p-ko wirusowi różyczki IgG

30

108

Przeciwciała p-ko wirusowi różyczki IgM

39

109

Przeciwciała anty-HIV1/2

30

110

TIBC

14

111

Proteinogram

17

112

Anty-TG

22

113

Anty-TPO

22

114

FSH

19

115

LH

19

116

Estradiol

19

117

Progesteron

19

118

CEA

19

119

Ca 15-3

24

120

Ferrytyna

20

121

Ige całkowite

18

122

Hemoglobina glinowana HbA1c

18

123

Toksokaroza

52,25

124

Mleczany

18

125

Narkotyki

23

126

Bilirubina bezpośrednia

1,7

127

Bilirubina pośrednia

1,7

128

Klirens kreatyniny endogennej

3,4

129

Lipaza

6,6

130

Ca 19-9

15

131

Helicobakter pyroli IgG surowica

18

132

Transferyna

10,45

133

Amoniak

13

134

Białko Bence - Jonesa

33,25

135

Krztusiec IgG

26,6

136

Krztusiec IgM

26,6

137

Krztusiec IgA

26,6

138

Listerioza

65

139

Mykoplazma IgG

35,15

140

Mykoplazma IgM

35,15

141

Porfiryny

266

142

Fosfataza kwaśna całkowita

8,5

143

Fosfataza kwaśna sterczowa

18

144

Hemoglobina tlenkowęglowa

28,5

145

Kreatynina - filtracja kłębuszkowa

1,8

146

Badanie przesiewowe w kierunku GBS

26

147

Test immunoenzymatyczny kasetkowy GDH Clostridium difficile

43

148

Test immunoenzymatyczny kasetkowy Toksyna A i B

45

149

Oznaczenie mechanizmu oporności

9

150

Witamina B12

15

151

Witamina D3(1,25(OH)2D3

99

152

Kalcytonina

45

153

Parathormon (PTH)

18

154

Tyreoglobulina

29

155

Varicella Zoster-p/c IgG surowica (ospa, półpasiec)

45

156

Varicella Zoster-p/c IgM surowica (ospa, półpasiec)

45

157

EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG (mononukleoza)

39

158

EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza)

39

159

HSV – wirus opryszczki p/c IgM met. EIA

59

160

HSV – wirus opryszczki typ ½ p/c IgG met. EIA

59

161

Test   ROMA

80

162

Wapń zjonizowany

5

163

Hematokryt

5

164

Na (przy użyciu elektrod jonoselektywnych)

5

165

K     (przy użyciu elektrod jonoselektywnych)

5

166

Cl   (przy użyciu elektrod jonoselektywnych)

5

167

Mononukleoza

20

168

Influenza A + B

30

169

Wirus RSV

40

  1. Cennik badań radiologicznych:

l.p.

Rodzaj badania

Cena (PLN)

1

Zdjęcie klatki piersiowej AP

22

2

Zdjęcie klatki piersiowej dzieci do lat 6

20

3

Boczne zdjęcie klatki piersiowej

15

4

Zdjęcie klatki piersiowej z barytem

31

5

Zdjęcie klatki piersiowej z barytem do lat 6

31

6

Badanie przełyku

31

7

Badanie żołądka i dwunastnicy

62

8

Badanie jelita cienkiego

100

9

Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

22

10

Badanie prenatalne USG

80

11

Wydanie kopii zdjęcia badania radiologicznego

15

12

Urografia

87

13

Zdjęcie czaszki

24

14

Zdjęcie celowane siodełka tureckiego

19

15

Zdjęcie oczodołu

21

16

Zdjęcie zatok

15

17

Zdjęcie żuchwy

21

18

Zdjęcie stawów żuchwowych

25

19

Zdjęcie łuków jarzmowych

21

20

Zdjęcie kości nosowej

10

21

Zdjęcie kanałów nerwów wzrokowych

22

22

Zdjęcie uszu (1 metoda)

25

23

USG Doppler kończyny

62

24

USG Doppler kończyn

124

25

Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa w każdym odcinku

44

26

Zdjęcie celowane

44

27

Zdjęcie kręgosłupa szyjnego

25

28

Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego

28

29

Zdjęcie kręgosłupa piersiowego

31

30

Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego i krzyżowego

44

31

Zdjęcie kości ogonowej i krzyżowej

22

32

Zdjęcie miednicy

19

33

Zdjęcie kręgosłupa (całego) x2

70

34

Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych

19

35

Zdjęcie stawów biodrowych

25

36

Zdjęcie stawów biodrowych (dzieci do l. 14)

25

37

Zdjęcie żeber

22

38

Zdjęcie mostka

31

39

Zdjęcie obojczyka

19

40

Zdjęcie stawu mostkowo-obojczykowego

22

41

Zdjęcie stawu barkowego

19

42

Zdjęcie łopatki

22

43

Zdjęcie kości ramieniowej

25

44

Zdjęcie stawu łokciowego

25

45

Zdjęcie przedramienia

21

46

Zdjęcie nadgarstka

19

47

Zestaw nadgarstka

37

48

Zdjęcie stóp lub dłoni

25

49

Zdjęcie palca

12

50

Zdjęcie kości udowej ze stawem biodrowym

31

51

Zdjęcie rzepki 30°, 60°, 90°

50

52

Zdjęcie tunelowe kolan

25

53

Zdjęcie kolan

25

54

Zdjęcie kości podudzia

31

55

Zdjęcie stawów skokowych

25

56

Zdjęcie kości piętowej

19

57

Zdjęcie styczne

25

58

Zdjęcie klatki piersiowej inne ( np. szczyty )

22

59

Zdjęcie porównawcze stawów

25

60

Urografia minutowa

125

61

Wlew doodbytniczy (jelito grube)

100

62

Cholangiografia pooperacyjna

62

63

Flebografia

62

64

Cholangiografia śródoperacyjna

62

65

Fistulografia

43

66

Cystografia

43

67

Cystouretrografia mikcyjna

56

68

Zestaw powypadkowy żeber i płuc

56

69

Zestaw powypadkowy czaszki

100

70

Tomogram ( 1 warstwa )

50

71

USG tarczycy

60

72

USG ginekologiczne

60

73

USG narządów jamy brzusznej

72

74

USG bioder dla noworodków

60

75

USG Doppler

100

76

USG serca

80

77

USG piersi

72

78

USG jąder

60

79

USG gruczołu krokowego

60

80

USG przezciemiączkowe dla noworodków

60

  1. Cennik badań specjalistycznych:

l.p.

Rodzaj badania

Cena (PLN)

1

Badanie spirometryczne

40

2

Badanie EKG

25

3

Gastroskopia

130

4

Gastroskopia z pobraniem wycinka

150

5

Kolonoskopia

200

6

Badanie prób wysiłkowych

80

7

Echokardiografia przezprzełykowa

200

8

Echokardiografia przezklatkowa – badanie podstawowe

120

9

Echokardiografia przezklatkowa – badanie pełne

150

  1. Cennik hospitalizacji szpitalnych:

l.p.

Hospitalizacja w oddziale

Cena za 1 osobodzień (PLN)

1

Odział chorób wewnętrznych

385

2

Oddział chirurgiczny ogólny

510

3

Oddział chorób płuc

425

4

Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej - z procedurą wysokospecjalistyczną (endoprotezoplastyki całkowitej lub artroskopii)

1.270,00

5

Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej - bez procedury wysokospecjalist.

1.080,00

6

Oddział położniczo - ginekologiczny

730

7

Oddział pediatryczny

400

8

Oddział intensywnej terapii

2.850,00

9

Zakład opiekuńczo - leczniczy w Ciechanowcu

130

  1. Cennik specjalistycznych porad ambulatoryjnych:

l.p.

Rodzaj porady (poradni)

Cena za 1 poradę (PLN)

1

Porada ambulatoryjna w izbie przyjęć/SOR

150

2

Porada w poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej

70

3

Porada w poradni gruźlicy i chorób płuc

53

4

Porada w poradni chirurgii ogólnej

35

5

Porada w poradni położniczo - ginekologicznej w Wysokiem Mazowieckiem

48

6

Porada w poradni położniczo - ginekologicznej w Ciechanowcu

40

7

Porada w poradni rehabilitacyjnej w Wysokiem Mazowieckiem

110

8

Porada w poradni rehabilitacyjnej w Ciechanowcu

50

9

Porada w podstawowej opiece zdrowotnej 

100

10

 Wydanie orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych w POZ

40

  1. Cennik świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej:

l.p.

Rodzaj zabiegu

Cena za 1 zabieg/ pakiet (PLN)

Pojedyncze zabiegi

1

Ultradźwięki

15

2

Fonoforeza (lek pacjenta)

15

3

Zabiegi z zakresu elektrostymulacji

15

4

Magnetronic

15

5

Laser punktowy

10

6

Laser skaner

15

7

Fango

15

8

Lampa Sollux

10

9

Bioptron

10

10

Szyna CPM

20

11

Ćwiczenia w odciążeniu

15

12

Ćwiczenia izometryczne

15

13

Ćwiczenia sensomotoryczne

15

14

Ćwiczenia prowadzone

15

15

Ćwiczenia czynne wolne (rotor, orbitrek)

15

16

Ćwiczenia samowspomagane

15

Pakiety

17

Pakiet 1 - cena zawiera wizytę lekarską i 10 zabiegów jednego rodzaju

80

18

Pakiet 2 - cena zawiera wizytę lekarską i 2 rodzaje zabiegów przez 10 dni

120

19

Pakiet 3 - cena zawiera wizytę lekarską i 3 rodzaje zabiegów przez 10 dni

160

20

Pakiet 4 - cena zawiera wizytę lekarską i 4 rodzaje zabiegów przez 10 dni

190

21

Pakiet 5 - cena zawiera wizytę lekarską i 5 rodzaje zabiegów przez 10 dni

220

Zabiegi nieobjęte pakietami

22

Masaż suchy częściowy

30

23

Masaż całego kręgosłupa (ręczny)

70

24

Masaż kręgosłupa (mechaniczny)

60

25

Drenaż limfatyczny

50

26

Kąpiel wodno-wirowa kończyn górnych

20

27

Kąpiel wodno-wirowa kończyn dolnych

30

28

Masaż podwodny całkowity

50

29

Gimnastyka korekcyjna

40

30

Indywidualna praca z pacjentem

40

31

Taping medyczny

30

32

Krioterapia miejscowa

15

33

Fala uderzeniowa

60

  1. Cennik badań tomografii komputerowej:

l.p.

Nazwa badania

Cena za 1 badanie (PLN) bez kontrastu

Cena za 1 badanie (PLN)   z kontrastem

1

TK głowy

200

300

2

TK twarzoczaszki/zatok

280

380

3

TK szyi

280

380

4

TK klatki piersiowej

300

400

5

TK jamy brzusznej

300

400

6

TK miednicy

280

380

7

TK kręgosłupa jeden odcinek

280

380

8

TK kręgosłupa trzy odcinki

600

700

9

TK kończyny dolnej

280

380

10

TK kończyny górnej

280

380

11

TK innej okolicy anatomicznej

280

380

12

TK Angio

-

550

13

TK dwóch sąsiednich okolic anatomicznych

460

560

14

Znieczulenie dożylne

200

-

15

Znieczulenie z intubacją

300

-

16

Porada/konsultacja anestezjologiczna

60

-

 

TK głowy (cena badania obejmuje jedną  okolicę anatomiczną)

TK głowy

TK przysadki mózgowej

TK piramid kości skroniowych

TK pogranicza czaszkowo-szyjnego

TK stawów skroniowo-żuchwowych

TK oczodołów

Tk kręgosłupa (cena badania obejmuje jedną okolicę anatomiczną)

TK odcinka szyjnego kręgosłupa

TK odcinka piersiowego kręgosłupa

TK odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

TK kończyn, kości i/lub stawów (cena badania obejmuje jedną okolicę anatomiczną)

TK stawów: kolanowego, barkowego, skokowego, łokciowego, nadgarstka i innych

  1. Opłata za przechowywanie zwłok powyżej 72 godzin - za każdą rozpoczętą dobę - 100,00 zł. (brutto)

 

W przypadku sprzedaży usług nie spełniających warunków określonych w art.43 ustawy o podatku od towarów i usług do ceny jednostkowej określonej niniejszym cennikiem dolicza się podatek VAT.

 

2019.08.08

red.M.Pabich

Pliki do pobrania