Zakładowy cennik usług zdrowotnych i badań diagnostycznych

„Zakładowy cennik usług zdrowotnych i badań diagnostycznych”

 

  1. Cennik opłat badań laboratoryjnych:

 

l.p.

Rodzaj badania

Cena netto (PLN)

Cena brutto (PLN)              

1

Borelioza - przeciwciała IgG

27,00

33,21

2

Borelioza - przeciwciała IgM

27,00

33,21

3

Prokalcytonina

75,00

92,25

4

Antygen CA 125

30,00

36,90

5

D-Dimery ilościowo

35,00

43,05

6

Antygen swoisty dla stercza (PSA ) całkowity

30,00

36,90

7

Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny

34,00

41,82

8

Hormon tyreotropowy (TSH)

25,00

30,75

9

Trijodotyronina wolna (FT3)

35,00

43,05

10

Tyroksyna wolna (FT4)

35,00

43,05

11

Gonadotropina kosmówkowa (HCG)

20,00

24,60

12

NT-proBNP

72,00

88,56

13

Prolaktyna

35,00

43,05

14

Testosteron

30,00

36,90

15

Toxoplazmoza - przeciwciała IgG

26,00

31,98

16

Toxoplazmoza - przeciwciała IgM

26,00

31,98

17

Troponina T

35,00

43,05

18

Grupa krwi w układzie ABO i Rh do trwałej ewidencji

57,00

70,11

19

Grupa krwi w układzie ABO i Rh z badaniem w kierunku p/c odp.

37,00

45,51

20

Kontrola grupy krwi w układzie ABO i Rh

8,50

10,46

21

Badanie w kierunku p/c odpornościowych

25,00

30,75

22

Grupa krwi w układzie ABO i Rh z BTA

17,00

20,91

23

Próba zgodności serologicznej dla 1 dawcy

42,00

51,66

24

Próba zgodności serologicznej dla kolejnego dawcy

18,00

22,14

25

Bezpośredni test antyglobulinowy

12,00

14,76

26

Opłata za wydanie "Krewkarty"

10,00

12,30

27

Czas protrombinowy (PT)

11,00

13,53

28

Czas kaolinowo-kefalinowy -(APTT)

6,00

7,38

29

Fibrynogen (FIBR)

13,00

15,99

30

Równowaga kwasowo-zasadowa

18,00

22,14

31

Elektrolity (Na, K, Cl)

10,00

12,30

32

Sód (Na)

4,00

4,92

33

Potas (K)

4,00

4,92

34

Chlorek (Cl)

4,00

4,92

35

Fosfataza alkaliczna

5,50

6,77

36

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

8,00

9,84

37

Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

8,00

9,84

38

Amylaza w moczu

8,00

9,84

39

Amylaza w surowicy

8,00

9,84

40

Kinaza fosfokreatynowa (CK)

8,00

9,84

41

Kinaza fosfokreatynowa izoenzym (CKMB)

15,00

18,45

42

Gamma   glutamylotranspeptydaza (GGTP)

7,00

8,61

43

Albumina

6,00

7,38

44

Bilirubina całkowita

6,00

7,38

45

Wapń całkowity (Ca)

5,00

6,15

46

Wapń w moczu (DZM)

6,50

8,00

47

Cholesterol całkowity

6,00

7,38

48

Cholesterol HDL

8,00

9,84

49

Cholesterol LDL

8,00

9,84

50

Trójglicerydy TG

7,00

8,61

51

Profil lipidowy (cholesterol całkowity, LDL, HDL,TG)

26,00

31,98

52

Kreatynina w surowicy

5,50

6,77

53

Glukoza z krwi żylnej

5,50

6,77

54

Glukoza w moczu

6,00

7,38

55

Żelazo (Fe)

7,00

8,61

56

Magnez (Mg)

7,00

8,61

57

Fosforan nieorganiczny

5,00

6,15

58

Białko całkowite

5,50

6,77

59

Białko w moczu DZM

7,00

8,61

60

Białko w moczu ilościowo

7,00

8,61

61

Kwas moczowy

6,00

7,38

62

Mocznik

5,50

6,77

63

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

8,00

9,84

64

Białko C-rektywne (CRP) ilościowo

10,00

12,30

65

Etylowy alkohol

9,00

11,07

66

Morfologia krwi z rozmazem

10,00

12,30

67

Morfologia krwi bez rozmazu

9,00

11,07

68

Leukocyty

4,00

4,92

69

Płytki krwi

6,00

7,38

70

Retykulocyty

8,00

9,84

71

OB - odczyn opadania krwinek czerwonych

5,50

6,77

72

Badanie ogólne moczu

7,00

8,61

73

Krew utajona w kale

20,00

24,60

74

Badanie płynu z jamy ciała

25,00

30,75

75

Ciała ketonowe w moczu

4,50

5,54

76

Krzywa cukrowa po posiłku 3 punktowa

17,00

20,91

77

Krzywa cukrowa po obciążeniu 50 g glukozy 2 punktowa

12,50

15,38

78

Krzywa cukrowa po obciążeniu 75 g glukozy 2 punktowa

13,00

15,99

79

ASO ilościowo

10,00

12,30

80

Badanie WR

8,00

9,84

81

Czynnik reumatoidalny RF

8,00

9,84

82

Odczyn Waalera-Rosego

10,00

12,30

83

Badanie kału w kierunku obecności pasożytów

9,00

11,07

84

Białko GSA Lamblii

30,00

36,90

85

Kał na nosicielstwo SS (jednokrotne)

20,00

24,60

86

Rotawirusy w kale

30,00

36,90

87

Posiew kału i wymaz z odbytu

30,00

36,90

88

Posiew krwi

35,00

43,05

89

Posiew moczu

26,00

31,98

90

Posiew wymazu z gardła

35,00

43,05

91

Posiew wymazu z pochwy

35,00

43,05

92

Posiew wymazu z ucha, nosa, plwociny, ropy, itp.

30,00

36,90

93

Oznaczenie lekowrażliwości (antybiogram) - podstawowy + identyfik

20,00

24,60

94

Oznaczenie lekowrażliwości (antybiogram) - rozszerzony

24,00

29,52

95

Kontrola procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem

10,00

12,30

96

Kontrola procesu sterylizacji parą wodną

15,00

18,45

97

Próby czystościowe

15,00

18,45

98

Identyfikacja grzybów + mykogram

45,00

55,35

99

E - test

26,00

31,98

100

Pobranie krwi do badań wykonywanych poza placówką

2,00

2,46

101

Odpis wyniku badania laboratoryjnego

2,00

2,46

102

Antygen powierzchniowy HBV(HBsAg)

18,00

22,14

103

Przeciwciała anty-HBs

27,00

33,21

104

Przeciwciała anty-HCV

30,00

36,90

105

Przeciwciała anty-CMVIgG

30,00

36,90

106

Przeciwciała anty-CMVIgM

40,00

49,20

107

Przeciwciała p-ko wirusowi różyczki IgG

30,00

36,90

108

Przeciwciała p-ko wirusowi różyczki IgM

39,00

47,97

109

Przeciwciała anty-HIV1/2

30,00

36,90

110

TIBC

14,00

17,22

111

Proteinogram

17,00

20,91

112

Anty-TG

22,00

27,06

113

Anty-TPO

22,00

27,06

114

FSH

19,00

23,37

115

LH

19,00

23,37

116

Estradiol

19,00

23,37

117

Progesteron

19,00

23,37

118

CEA

19,00

23,37

119

Ca 15-3

24,00

29,52

120

Ferrytyna

20,00

24,60

121

Ige całkowite

18,00

22,14

122

Hemoglobina glinowana HbA1c

18,00

22,14

123

Toksokaroza

52,25

64,27

124

Mleczany

18,00

22,14

125

Narkotyki

23,00

28,29

126

Bilirubina bezpośrednia

1,70

2,09

127

Bilirubina pośrednia

1,70

2,09

128

Klirens kreatyniny endogennej

3,40

4,18

129

Lipaza

6,60

8,12

130

Ca 19-9

15,00

18,45

131

Helicobakter pyroli IgG surowica

18,00

22,14

132

Transferyna

10,45

12,85

133

Amoniak

13,00

15,99

134

Białko Bence - Jonesa

33,25

40,90

135

Krztusiec IgG

26,60

32,72

136

Krztusiec IgM

26,60

32,72

137

Krztusiec IgA

26,60

32,72

138

Listerioza

65,00

79,95

139

Mykoplazma IgG

35,15

43,23

140

Mykoplazma IgM

35,15

43,23

141

Porfiryny

266,00

327,18

142

Fosfataza kwaśna całkowita

8,50

10,46

143

Fosfataza kwaśna sterczowa

18,00

22,14

144

Hemoglobina tlenkowęglowa

28,50

35,06

145

Kreatynina - filtracja kłębuszkowa

1,80

2,21

146

Badanie przesiewowe w kierunku GBS

26,00

31,98

147

Test immunoenzymatyczny kasetkowy GDH Clostridium difficile

43,00

52,89

148

Test immunoenzymatyczny kasetkowy Toksyna A i B

45,00

55,35

149

Oznaczenie mechanizmu oporności

9,00

11,07

150

Witamina B12

15,00

18,45

151

Witamina D3(1,25(OH)2D3

99,00

121,77

152

Kalcytonina

45,00

55,35

153

Parathormon (PTH)

18,00

22,14

154

Tyreoglobulina

29,00

35,67

155

Varicella Zoster-p/c IgG surowica (ospa, półpasiec)

45,00

55,35

156

Varicella Zoster-p/c IgM surowica (ospa, półpasiec)

45,00

55,35

157

EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG (mononukleoza)

39,00

47,97

158

EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza)

39,00

47,97

159

HSV – wirus opryszczki p/c IgM met. EIA

59,00

72,57

160

HSV – wirus opryszczki typ ½ p/c IgG met. EIA

59,00

72,57

161

Test   ROMA

80,00

98,40

162

Wapń zjonizowany

5,00

6,15

163

Hematokryt

5,00

6,15

164

Na (przy użyciu elektrod jonoselektywnych)

5,00

6,15

165

K     (przy użyciu elektrod jonoselektywnych)

5,00

6,15

166

Cl   (przy użyciu elektrod jonoselektywnych)

5,00

6,15

167

Mononukleoza

20,00

24,60

168

Influenza A + B

30,00

36,90

169

Wirus RSV

40,00

49,20

 

 

 

 

  1. Cennik opłat badań radiologicznych:

 

l.p.

Rodzaj badania

Cena netto (PLN)

Cena brutto (PLN)              

1

Zdjęcie klatki piersiowej AP

22,00

27,06

2

Zdjęcie klatki piersiowej dzieci do lat 6

20,00

24,60

3

Boczne zdjęcie klatki piersiowej

15,00

18,45

4

Zdjęcie klatki piersiowej z barytem

31,00

38,13

5

Zdjęcie klatki piersiowej z barytem do lat 6

31,00

38,13

6

Badanie przełyku

31,00

38,13

7

Badanie żołądka i dwunastnicy

62,00

76,26

8

Badanie jelita cienkiego

100,00

123,00

9

Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

22,00

27,06

10

Badanie prenatalne USG

80,00

98,40

11

Wydanie kopii zdjęcia badania radiologicznego

15,00

18,45

12

Urografia

87,00

107,01

13

Zdjęcie czaszki

24,00

29,52

14

Zdjęcie celowane siodełka tureckiego

19,00

23,37

15

Zdjęcie oczodołu

21,00

25,83

16

Zdjęcie zatok

15,00

18,45

17

Zdjęcie żuchwy

21,00

25,83

18

Zdjęcie stawów żuchwowych

25,00

30,75

19

Zdjęcie łuków jarzmowych

21,00

25,83

20

Zdjęcie kości nosowej

10,00

12,30

21

Zdjęcie kanałów nerwów wzrokowych

22,00

27,06

22

Zdjęcie uszu (1 metoda)

25,00

30,75

23

USG Doppler kończyny

62,00

76,26

24

USG Doppler kończyn

124,00

152,52

25

Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa w każdym odcinku

44,00

54,12

26

Zdjęcie celowane

44,00

54,12

27

Zdjęcie kręgosłupa szyjnego

25,00

30,75

28

Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego

28,00

34,44

29

Zdjęcie kręgosłupa piersiowego

31,00

38,13

30

Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego i krzyżowego

44,00

54,12

31

Zdjęcie kości ogonowej i krzyżowej

22,00

27,06

32

Zdjęcie miednicy

19,00

23,37

33

Zdjęcie kręgosłupa (całego) x2

70,00

86,10

34

Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych

19,00

23,37

35

Zdjęcie stawów biodrowych

25,00

30,75

36

Zdjęcie stawów biodrowych (dzieci do l. 14)

25,00

30,75

37

Zdjęcie żeber

22,00

27,06

38

Zdjęcie mostka

31,00

38,13

39

Zdjęcie obojczyka

19,00

23,37

40

Zdjęcie stawu mostkowo-obojczykowego

22,00

27,06

41

Zdjęcie stawu barkowego

19,00

23,37

42

Zdjęcie łopatki

22,00

27,06

43

Zdjęcie kości ramieniowej

25,00

30,75

44

Zdjęcie stawu łokciowego

25,00

30,75

45

Zdjęcie przedramienia

21,00

25,83

46

Zdjęcie nadgarstka

19,00

23,37

47

Zestaw nadgarstka

37,00

45,51

48

Zdjęcie stóp lub dłoni

25,00

30,75

49

Zdjęcie palca

12,00

14,76

50

Zdjęcie kości udowej ze stawem biodrowym

31,00

38,13

51

Zdjęcie rzepki 30°, 60°, 90°

50,00

61,50

52

Zdjęcie tunelowe kolan

25,00

30,75

53

Zdjęcie kolan

25,00

30,75

54

Zdjęcie kości podudzia

31,00

38,13

55

Zdjęcie stawów skokowych

25,00

30,75

56

Zdjęcie kości piętowej

19,00

23,37

57

Zdjęcie styczne

25,00

30,75

58

Zdjęcie klatki piersiowej inne ( np. szczyty )

22,00

27,06

59

Zdjęcie porównawcze stawów

25,00

30,75

60

Urografia minutowa

125,00

153,75

61

Wlew doodbytniczy (jelito grube)

100,00

123,00

62

Cholangiografia pooperacyjna

62,00

76,26

63

Flebografia

62,00

76,26

64

Cholangiografia śródoperacyjna

62,00

76,26

65

Fistulografia

43,00

52,89

66

Cystografia

43,00

52,89

67

Cystouretrografia mikcyjna

56,00

68,88

68

Zestaw powypadkowy żeber i płuc

56,00

68,88

69

Zestaw powypadkowy czaszki

100,00

123,00

70

Tomogram ( 1 warstwa )

50,00

61,50

71

USG tarczycy

60,00

73,80

72

USG ginekologiczne

60,00

73,80

73

USG narządów jamy brzusznej

72,00

88,56

74

USG bioder dla noworodków

60,00

73,80

75

USG Doppler

100,00

123,00

76

USG serca

80,00

98,40

77

USG piersi

72,00

88,56

78

USG jąder

60,00

73,80

79

USG gruczołu krokowego

60,00

73,80

80

USG przezciemiączkowe dla noworodków

60,00

73,80

 

 

 

 

 

  1. Cennik opłat badań specjalistycznych:

 

l.p.

Rodzaj badania

Cena netto (PLN)

Cena brutto (PLN)              

1

Badanie spirometryczne

40,00

49,20

2

Badanie EKG

25,00

30,75

3

Gastroskopia

130,00

159,90

4

Gastroskopia z pobraniem wycinka

150,00

184,50

5

Kolonoskopia

200,00

246,00

6

Badanie prób wysiłkowych

80,00

98,40

7

Echokardiografia przezprzełykowa

200,00

246,00

8

Echokardiografia przezklatkowa – badanie podstawowe

120,00

147,60

9

Echokardiografia przezklatkowa – badanie pełne

150,00

184,50

 

 

  1. Cennik opłat hospitalizacji szpitalnych:

 

l.p.

Hospitalizacja w oddziale

Cena za 1 osobodzień (PLN)

1

Odział chorób wewnętrznych

385,00

2

Oddział chirurgiczny ogólny

510,00

3

Oddział chorób płuc

425,00

4

Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej - z procedurą wysokospecjalistyczną (endoprotezoplastyki całkowitej lub artroskopii)

1.270,00

5

Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej - bez procedury wysokospecjalist.

1.080,00

6

Oddział położniczo - ginekologiczny

730,00

7

Oddział pediatryczny

400,00

8

Oddział intensywnej terapii

2.850,00

9

Zakład opiekuńczo - leczniczy w Ciechanowcu

130,00

 

 

  1. Cennik opłat specjalistycznych porad ambulatoryjnych:

 

l.p.

Rodzaj porady (poradni)

Cena za 1 poradę (PLN)

1

Porada ambulatoryjna w izbie przyjęć/SOR

150,00

2

Porada w poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej

70,00

3

Porada w poradni gruźlicy i chorób płuc

53,00

4

Porada w poradni chirurgii ogólnej

35,00

5

Porada w poradni położniczo - ginekologicznej w Wysokiem Mazowieckiem

48,00

6

Porada w poradni położniczo - ginekologicznej w Ciechanowcu

40,00

7

Porada w poradni rehabilitacyjnej w Wysokiem Mazowieckiem

110,00

8

Porada w poradni rehabilitacyjnej w Ciechanowcu

50,00

9

Porada w podstawowej opiece zdrowotnej 

 100,00

10

 Wydanie orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych w POZ

 40,00

 

 

  1. Cennik opłat świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej:

 

l.p.

Rodzaj zabiegu

Cena netto za 1 zabieg (PLN)

Cena brutto za 1 zabieg (PLN)              

1

Ultradźwięki

15,00

18,45

2

Fonoferaza

15,00

18,45

3

Elektrosymulacja

15,00

18,45

4

Prądy diadynamiczne

15,00

18,45

5

Galwanizacja

15,00

18,45

6

TENS

15,00

18,45

7

Prądy Kotz’a

15,00

18,45

8

Prądy interferencyjne

15,00

18,45

9

Prądy Traberta

15,00

18,45

10

Jonoforeza z własnym lekiem

15,00

18,45

11

Tonoliza

15,00

18,45

12

Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

15,00

18,45

13

Laser

10,00

12,30

14

Lampa Sollux

10,00

12,30

15

Bioptron

10,00

12,30

16

Kioterapia miejscowa

15,00

18,45

17

Fala uderzeniowa

50,00

61,50

18

Fala uderzeniowa z terapią

90,00

110,70

19

Taping medyczny

30,00

36,90

20

Kinezyterapia - ćwiczenia czynne w odciążeniu

15,00

18,45

21

Kinezyterapia - ćwiczenia izomeryczne

15,00

18,45

22

Kinezyterapia - ćwiczenia sensomotoryczne

15,00

18,45

23

Kinezyterapia - ćwiczenia prowadzone

15,00

18,45

24

Indywidualna praca z pacjentem

40,00

49,20

25

Rehabilitacja po urazach i zabiegach naprawczych poszczególnych stawów

70,00

86,10

26

Terapia blizny(cięcie cesarskie, tarczyca)

40,00

49,20

27

Gimnastyka korekcyjna

30,00

36,90

28

Rehabilitacja w warunkach domowych

60,00

73,80

29

Masaż częściowy

30,00

36,90

30

Masaż całego kręgosłupa

50,00

61,50

31

Masaż całego ciała

90,00

110,70

32

Masaż z elementami terapii manualnej

50,00

61,50

33

Drenaż limfatyczny

30,00

36,90

34

Pakiet 10 wizyt - 5% rabatu

 

 

35

Konsultacja rehabilitacyjna

62,00

76,26

 

 

  1. Cennik opłat badań tomografii komputerowej:

l.p.

Nazwa badania

Cena za 1 badanie (PLN) bez kontrastu

Cena za 1 badanie (PLN)   z kontrastem

1

TK głowy

200,00

300,00

2

TK twarzoczaszki/zatok

280,00

380,00

3

TK szyi

280,00

380,00

4

TK klatki piersiowej

300,00

400,00

5

TK jamy brzusznej

300,00

400,00

6

TK miednicy

280,00

380,00

7

TK kręgosłupa jeden odcinek

280,00

380,00

8

TK kręgosłupa trzy odcinki

600,00

700,00

9

TK kończyny dolnej

280,00

380,00

10

TK kończyny górnej

280,00

380,00

11

TK innej okolicy anatomicznej

280,00

380,00

12

TK Angio

-

550,00

13

TK dwóch sąsiednich okolic anatomicznych

460,00

560,00

14

Znieczulenie dożylne

200,00

-

15

Znieczulenie z intubacją

300,00

-

16

Porada/konsultacja anestezjologiczna

60,00

-

TK głowy (cena badania obejmuje jedną  okolicę anatomiczną)

TK głowy

TK przysadki mózgowej

TK piramid kości skroniowych

TK pogranicza czaszkowo-szyjnego

TK stawów skroniowo-żuchwowych

TK oczodołów

Tk kręgosłupa (cena badania obejmuje jedną okolicę anatomiczną)

TK odcinka szyjnego kręgosłupa

TK odcinka piersiowego kręgosłupa

TK odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

TK kończyn, kości i/lub stawów (cena badania obejmuje jedną okolicę anatomiczną)

TK stawów: kolanowego, barkowego, skokowego, łokciowego, nadgarstka i innych

   8. Opłata za przechowywanie zwłok powyżej 72 godzin - za każdą rozpoczętą dobę - 100,00 zł. (brutto)

 

2018.12.31