Dokumentacja medyczna

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kserokopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez Pacjenta składa pisemny wniosek " Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej"

Formularze wniosków dostępne są w pokoju sekcjii dokumentacji medycznej przy Izbie Przyjęć w budynku głównym szpitala . Wnioski składa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00.

Odbiór dokumentacji medycznej odbywa się we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-14:00 w pokoju sekcjii dokumentacji medycznej przy Izbie Przyjęć w budynku głównym szpitala.

Wydanie dokumentacji medycznej następuje po uiszczeniu opłaty ustalonej wg cennika opłat.

Pliki do pobrania